VÝROBA A PRODEJ BETONOVÝCH SMĚSÍ

B e t o n á r k a   B l o v i c e  n a b í z í:

Betonovou směs cena kč/1 m3 včetně DPH
B     80    (B   5)  1 800 ,-
B   105    (B   7,5)  1 850 ,-
B   135    (B  10) 1 900 ,-
B   170    (B  13,5) 2 100 ,-
PO    I      (P  270) 1 900 ,-
PO   II      (P  420) 2 300 ,-
Suroviny cena kč/t  včetně DPH
Písek bet.(bílý) 360 ,-
Štěrk  8/16 470 ,-
Štěrk 11/22  470 ,-
  • PROVOZ BETONÁRKY:  PONDĚLÍ  -  STŘEDA  -  PÁTEK  :  6,30 - 13,30 hod
  • tel. 371 526 519,  371 526 518,  371 526 511
  • ŘIDIČI   HLASTE   BEZ   VYZVÁNÍ   SPZ   VOZIDEL  ! ! !
  • JEZDÍ  SE  PŘES  VÁHU  ! ! !  PLATÍ SE V HOTOVOSTI  ! ! !
  • VOZIDLA    ZETENU   MAJÍ   PŘEDNOST   ! ! !

       

   MANIPULAČNÍ  POPLATEK  PRO  DODÁVKY  ŠTĚRKU, PÍSKU, UHLÍ  :  108,-